Лятна занималня за деца, които имат проблем с учебния материал
Лятна занималня за деца, които имат проблем с учебния материал / netinfo

ОУ „Св.Климент Охридски" Дупница в партньорство със сдружение „Амала-приятели" започва лятна занималня за 46 деца от кв. Аракчийски мост в Дупница. Това са ученици, които имат проблем с учебния материал. Със започването на новата учебна година още 96 ученици ще бъдат обхванати от съвместният проект между училището и неправителствената организация. Проектът обхваща всички ученици от 2 до 5 клас в ОУ „Св. Климент Охридски". Освен лятната занималня и допълнителната занималня през учебната година, ще бъде сформиран и клуб на родителите. Здравен медиатор ще разговаря с родители, които по една или друга причина възпрепятстват посещението на децата си в училище. За децата, които покажат добри резултати в края на проекта ще бъде организиран лагер обясни ръководителят Юлия Любенова.

„Да учим заедно, за да сполучим" е поредният съвместен проект между ОУ „Св.Климент Охридски" и сдружение „Амала-приятели". Стойността му е 18 000 лв. и ще се изпълнява 12 месеца. Директорът на училището Илия Близнаков коментира, че с този проект продължава процеса на интеграция.