Кръгла маса: Управлението – сложно и трудно, но интересно и важно в Дупница

Общински съвет Дупница
Общински съвет Дупница
Кръгла маса, с тема: „Управлението – сложно и трудно, но интересно и важно“ започва в 16.30 часа в Дупница. Тя е организирана от ОбС- Дупница съвместно с Катедра „Философски и политически науки“ при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. На срещата са поканени учители и ученици от Община Дупница. Целта е да се активизира техния интерес към темата за управлението, да се обърне вниманието върху неговата сложност и специфика, върху необходимите качества за хората в управленските органи и т.н.
По време на събитието се предвижда коментирането и разрешаването на конкретни казуси.
 
Дарик- Кюстендил