Градска тоалетна
Градска тоалетна / netinfo
Четири градски тоалетни са включени в конкурсна процедура, за отдаване под наем от община Дупница, за срок от 10 години. Това са тоалетната разположена до Джамията, тази до барбекютата и до зоопарка в парк Рила, както и тоалетната до градинката на бившата автогара. Не са включени обаче градските тоалетни в градската градина и още една съществуваща в парк Рила.

Някои от обектите са в окаяно състояние, като този при старата автогара, който е полуразрушен. С решение на ОС- Дупница от миналата година фиксираната сума за ползвателите на услугата ще бъде 50 ст. Конкурсът ще се проведе на 22 март, а при липса на участници ще бъде повторен на 29 март.
 
Дарик- Кюстендил