/ netinfo
Избор на председател на Общински съвет Кюстендил е първа точка в дневния ред на последното заседание за тази година, което започва в 14:00 часа. Изтича  петият, 6- месечен мандат на Михаела Крумова. Тя замени на поста Иван Андонов на 2 юни 2016 г. и според въведения ротационен принцип на всеки 6 месеца се избира нов председател.
 
2 млн.лв. от Правителството за Община Кюстендил


Съветниците ще гласуват и докладни за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил и Наредбата за определяне на местните данъци на територията на общината.

По-високи данъци ще плаща всеки, който има две жилища и е регистрирал и двете жилища, като основни за живеене. Няма да има увеличение на такса смет за територията на Община Кюстендил през 2019 г, това съобщи председателят на Общински съвет- Кюстендил Михаела Крумова. За територията на град Кюстендил таксата остава 1,4 промила върху данъчната оценка на имота. Извън територията на град Кюстендил таксата е 2 промила.

Съветниците в Кюстендил ще гласуват по- високи цени на таксиметровите услуги

С измененията в Закона за местните данъци и такси е приета нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен. Най- голям  данък ще плащат старите и най-мощните автомобили. Съобразили сме се с минималните ставки, спрямо приетото изменение на Закона”, заяви председателят на Общински съвет-Кюстендил Михаела Крумова.

Няма да има увеличение на такса смет за територията на община Кюстендил

Съветниците ще гласуват и докладна за увеличаване на тарифите за таксиметров превоз на пътници. До сега максималните цени на километър бяха 0,70 лв. дневна и 0, 80 лв. нощна тарифа. Сега предложението е за 1 лв. дневна и 1,20 лв. нощна тарифа на километър. Ще се гласува и максималният брой на таксиметровите автомобили за 2019 г. за община Кюстендил да бъде нарасне до 500 коли.
Дарик- Кюстендил