областен управител
областен управител / netinfo
Мисията, визията и приоритетите в работата се представи пред  медии, общественици и граждани областният управител Йордан Татарски.
Като своя мисия той определя „ създаване на условия за укрепване на демократичното общество в област  Кюстендил и за повишаване доверието  на местните общности в  държавната власт.Визията ми е провеждане постоянен и активен диалог с местните общности.Първи приоритет- организиране на  свободни и честни избори за НС.
„Имам разработен екшън план , който е в работна фаза и го съгласувам с комисар Стамболийски, ще излезем с него със общ документ когато плана е готов”, коментира Татарски.
Областният управител смята, че не редно РИК да се помещава в общинска администрация.”Поисках документ, с който между областна и общинска администрация е уреден въпроса РИК да е в общината, но такъв няма.След като областният  управител отговаря за демократичното провеждане на изборите мястото на РИК е тук”, категоричен е Татарски.
Сред останалите негови приоритети е създаване на условия аз подобряването на водоснабдяването и  канализацията. Предстои създаването на консултативни съвети по образование, здравеопазване, култура , за правна помощ и областен съвет за достойни старини.
„Смятам да  създадем и клуб на бившите областни управители, в който да се събираме веднъж в месеца  и да обменяме идеи.Те заслужават внимание и признание най- малкото за безсънните нощи, които са имали”, каза още Татарски.
От 21 февруари започват срещи на областния управител по общини, като първата е в Бобов дол.Предстои и сериозна работа по сайта на областна администрация, защото според Татарски „той е дрехата, по която посрещат администрацията и е в много лошо състояние, още от времето на министър Николай Василев”.
Новият областен управител представи подробно биографията си от раждането му в семейство на  тютюнопроизводители, „не в копринени чаршафи”, до кандидатстването му в ДС , от което се отказва заради проблеми с очите, до ставането му на член на БСП през 91 година , работата му като главен секретар на К.Паскалев и главен секретар на МРРБ .