Инспекцията по труда подсеща за еднодневните трудови договори за черешовата кампания

/ Влади Владимиров
Инспекцията по труда в Кюстендил има готовност за проверки със старта на черешовата кампания, на 1- ви юни. Ще се следи за сключване на еднодневни трудови договори и с берачите.
 
“Напомняме на земеделските производители, че работниците, които наемат трябва да имат еднодневни трудови договори - за 4 или 8 часа, срочни или постоянни трудови договори. В сайта на Главна дирекция Инспекция по труда са публикувани необходимите заявления, както и калкулатор, за изчисляване на дължимите ДОД и осигурителни вноски. Всичко това в улеснение на земеделските стопани”, коментира директорът на Инспекцията по труда в Кюстендил- Валентин Златински.

По време на черешовата кампания през миналата година са регистрирани около 2 300 еднодневни трудови договори, а общо за 2018 година са били 3 154. Санкцията за неподписан трудов договор е от 1 500-15 000 лв. “Проверките ни ще бъдат и по безопасни условия на труд, за необходимите инструктажи, аптечка, вода и други”, допълни Златински.
 
Дарик- Кюстендил