Хиляди македонци с постоянен адрес в община Кюстендил в списъка на заличените от избирателните списъци
Хиляди македонци с постоянен адрес в община Кюстендил в списъка на заличените от избирателните списъци / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Над 9 000 са заличените от избирателните списъци в община Кюстендил. Това са основно македонци, които имат и българско гражданство, с постоянен адрес в Кюстендил, но те не отговарят на принципа за уседналост, т. е. да са живели в общината, държавата или друга страна членка на ЕС през последните 3 месеца.
Регистрираните с постоянен адрес в община Кюстендил са 66 749 души, а в избирателните списъци фигурират 57 523. Те ще могат да упражнят правото си на глас в 110 секции.