Гробищните паркове по селата с ограда, тоалетна и вода. Търсят се градинари
Гробищните паркове по селата с ограда, тоалетна и вода. Търсят се градинари / Дарик- Кюстендил

Гробищните паркове по селата трябва да имат ограда, сграда за помен, течаща вода, санитарен възел и да бъдат почиствани от боклуци. Това изисква наредба на Министерство на здравеопазването, в сила от април тази година. Гробищните паркове ще се включат и в публичен регистър, каза пред кметовете и кметските наместници секретарят на Община Кюстендил Цветанка Христова.

В срок до 20- ти май, кметовете на населени места трябва да предадат в ЕСГРАОН регистрите, които водят за починали и новородени. Данните ще бъдат въведени в електронен регистър. Кметовете ще получат и специални бланки, в които ще записват от тук нататък тази информация и ще ги предават в службата.

Секретарят на общината изиска от кметовете, на редовната им месечна среща, да подадат кандидати за градинари. Изискването по проекта е да са били регистрирани повече от 1 година в Бюро по труда.