ГЕРБ
ГЕРБ / netinfo
Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични условия / измръзване, осланяване и мраз /, ПП ГЕРБ - Кюстендил сигнализира до Министерство на земеделието и храните, както и до Областна служба земеделие – Кюстендил, за да бъдат подпомогнати регистрираните земеделски стопани по отношение на възстановяване на щетите по овощните градини.

На основание подадените заявления, експертна комисия извършва оглед на място за установяване на щетите. При установяване на щети на културите на 100 %, комисията издава констативен протокол на съответния земеделски стопанин. При установяване на щети на културите под 100%, комисията издава обикновен протокол на съответния земеделски стопанин.

“Земеделските стопани, на които са издадени констативни протоколи за установени щети на културите на 100% подлежат на обезщетение”, коментира за Дарик общинският ръководител на ПП ГЕРБ- Кюстендил Виктор Янев.
 
ГЕРБ- Кюстендил