/ netinfo
Над 1 000 са завършените сгради по националната програма за саниране в страната, предстои още толкова поне да бъдат завършени до края на 2019 година,заяви  зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова. Тя участва в Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион в България, който се провежда в момента в Кюстендил.

„Оценяват се всички ефекти от постигнатите резултати по Националната програма за енергийна ефективност, търси се  и възможността тази програма да продължи и след 2019 година, но вече при малко по-различни правила за работа и отговорности на компетентните органи, за да може де се постигат още по-добри резултати.

По отношение на енергийната ефективност принос има и Оперативна програма „Региони в растеж”, която е с допълнително финансиране и допълваща Националната програма за енергийна ефективност", коментира Деница Николова.

На територията на 67 града в страната се осъществява мащабна инвестиционна политика по отношение на многофамилните жилищни сгради, в допълнение по програмата финансиране получават и обществени сгради.