ЧЕЗ плаща 20 000 лв. глоба след акт от ДКЕВР, заради празни складове
ЧЕЗ плаща 20 000 лв. глоба след акт от ДКЕВР, заради празни складове / Дарик- Кюстендил,архив

Акт на стойност 20 000 лв. ще трябва да плати "ЧЕЗ Разпределение България", реши Административен съд- Кюстендил. Наказателното постановление е издадено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за нарушаване на разпоредбата на чл. 206 ал. 1 от Закона за енергетика, в началото на 2014 година. То е в размер на 200 000 лв., който съдът намалява до минималния по Закон- 20 000 лв.
Първоинстанционният, Дупнишки районен съд е приел, че при съставянето на акта и наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения и ги е отменил. Следва жалба от ДКЕВР.
Актът е съставен за това, че на 05.11.2013 г., 06.11.2013 г., 07.11.2013 г. и 08.11.2013 г. при проверка на място в общо 11 /единадесет/ склада на дружеството в 7 града е констатирано, че ЧЕЗ не поддържа на склад необходимото количество налични материали, обезпечаващи нормалния експлоатационен режим на мрежата.
"Няма спор по делото, че процесните материални запаси и резервни части следва да се намират в складовете на дружеството, както и че на ответника е предоставена оперативна самостоятелност при определянето минималните и максималните количества материални запаси, включително и резервни части за поддръжка на мрежата. Дружеството е наясно с потребностите на материали с оглед състоянието на мрежата към определен момент и на определена територия, като се извършват съответните прогнози за нуждите. Доколкото дружеството само е посочило необходимите количества, то липсите на последните /подробно описани в АУАН и НП, а не както е приел ДРС, че липсва такова описание/, безспорно свидетелстват, затова че ответникът не е поддържал необходимото количество материали и резервни части в изпълнение на изискванията на лицензията", пише в мотивите на тричленният състав на Административен съд- Кюстендил.
Неправомерните действия на електроразпределителното предприятие лишават потребителите от електрическа енергия, както е в настоящия случай.
Касационният състав счита обаче, че наложената санкция е прекалено тежка и прекомерна за извършеното нарушение и съобразявайки всички устни и писмени доказателства по делото, ще измени наказателното постановление, като намали наложената санкция до законовия минимум, приложим към датата на извършване на нарушението.
Решението е окончателно.