НИЕ
НИЕ / netinfo
Сдружение ЕГРИ – гр. Крива Паланка, Македония, в партньорство със сдружение НИЕ – Независими Иновативни Единни – гр. Кюстендил изпълнява проект № CB006.1.31.115 “ПРОИЗВЕЖДАЙ ОРГАНИЧНО – ПАКЕТИРАЙ ЕКОЛОГИЧНО”.

ТГС
netinfo

Проектът е насочен към насърчаване развитието на органичното земеделие в трансграничния район, и предвижда дейности за проучване на условията за биологично земеделие и изграждане на интернет платформа за споделяне на опит и информация в областта на биологичното земеделие в региона. С реализирането на проекта ще се повиши нивото на информираност на земеделските производители за нови възможности за бизнес в трансграничния регион в областта на биологичното земеделие чрез провеждане на планираните специализирани обучения. Проектът се финансира по ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранична програма България- Македония, а срокът за изпълнение е 15 месеца.

НИЕ
netinfo

Като част от проектните дейности, 20 участници от българска и македонска страна ще получат безплатна подкрепа чрез участието си в специализирани обучения за биологично производство, бизнес обучения за управление на малка ферма и посещения на сертифицирани биологични производители.
 
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЯТА ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА:
Да осъществяват своята дейност (настояща или бъдеща) като производители на земеделска продукция на територията на област Кюстендил;
Да имат желание да се включат в обученията, и последващо (или текущо) да се занимават със органично земеделие.
 
КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА НА ОБУЧАЕМИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА?
1. 3 броя еднодневни специализирани обучения, насочени към биологично производство, включващи стандарти за сертификация, срокове и изисквания. Всяко от еднодневните обучения ще се проведе в Македония, в периода май- юни 2017 г.
2. Посещение на ферми – биопроизводители в България и Македония, с въведено биологично земеделие. Обменната визита ще бъде проведена в периода юни – юли 2017 г.
3. 5 броя еднодневни бизнес обучения за управление на малка ферма, как да организираме дейността, регистрация и бизнес планиране. 3 от обученията ще се проведат в Македония и 2 в България, в периода август - ноември 2017 г.
 
На участниците ще бъдат издадени сертификати за преминатите обучения.
 
Заявки за участие може да се подадат на nieunited@gmail.com, за допълнителна информация – Светлана Грозданова 0899 986 407 - координатор от българска страна.

ТГС текст
netinfo


 
Дарик- Кюстендил