/ netinfo
5 писмени работи на зрелостници са анулирани по време на днешните матури в област Кюстендил: на 2 зрелостници поради непредаден на квесторите мобилен телефон и на 3 за опит за преписване от хартиен носител.
От допуснатите в област Кюстендил 836 зрелостници на ДЗИ се явиха 802, което е 96% явили се. Не са се явили 34 зрелостници. Не са допуснати до ДЗИ 36 зрелостници.

МОН с решение за задача 7 от матурата по български език

Биология и здравно образование е най-желаният предмет за втори зрелостен изпит. На него се явиха 314 зрелостници. На английски език се явиха 187 младежи, география и икономика – 118, философски цикъл - 79, математика- 62, история и цивилизация – 21, испански език – 10, химия и опазване на околната среда – 7, руски език – 3 и физика и астрономия - 1.

Резултатите от държавните изпити ще бъдат обявени до 13.06.2018 г. Зрелостниците ще могат да проверяват резултатите си и през Интернет на адрес: http://rezultati.zamaturite.bg.

Експерти в задочен спор за задача от матурата по български

На НВО по математика в VIIклас от 963 ученици се явиха 925, което е 96% явили се. По първи и втори модул са работили 733 ученици, което е 79% от явилите се. Само по първи модул са работили 192 седмокласници, което е 21% от явилите се.

Резултатите от НВО за VII клас по български език и по математика ще бъдат обявени до 06 юни.