/ Влади Владимиров
45 млн. лв. е рамката на бюджета на Община Кюстендил за 2019 година. Това е с 6, 5 млн. увеличение спрямо предходната година. До голяма част това се дължи на увеличението държавните субсидии в различни сектори, каза на публичното обсъждане на бюджета кметът Петър Паунов.

Обществено обсъждане на Бюджет 2019
Влади Владимиров
 

“Запазване на балансирано бюджетно салдо е основната ни цел. Втората ни цел е поддържане на достигнатото ниво на качеството на предоставяните услуги и не на последно място- ефективното изпълнение на проектите по оперативните програми.

Публично обсъждане на бюджета на община Кюстендил за 2019 г.

Общият размер на приходите по бюджета  е 46 234 000 лв., от които 23  707 000 са субсидии за делегирани от държавата дейности. Собствените приходи са с прогноза 13 404 200 лв. В края на 2018 година има 3 845 600 преходен остатък.

Продължава особено голямата зависимост на общинския бюджет от държавните трансфери, но дела на субсидиите намалява от 66 на 64% от общия размер на бюджета”, каза заместник- кметът по финансите Надя Каратова.
 
Тя допълни, че през 2019 година общината ще плати кредити по фонд ФЛАГ, част от главницата на облигационния заем, отчисления  и това ще намали общия размер на приходите до размера на разходите, които са 45 млн. лв.
 
3 341 500 лв. ще са капиталовите разходи. Индикативният разчет за капиталови разходи с източник на финансиране по Оперативните програми е за 3 млн. лв.

Обществено обсъждане на Бюджет 2019
Влади Владимиров
 

Главницата на общинският дълг към края на 2018 година, по предварителен разчет, е 10 519 800 лв., от които 6 880 000 по облигационния заем и 3 639 800 кредити от ФЛАГ, за изпълнение на проекти по оперативните програми.

“През 2019 ще изплатим кредитите от ФЛАГ и може да поемем нови такива, ако се налага за изпълнение на проекти по Оперативните програми, както и да разплатим част от главницата по облигационния заем. Към края на 2019 година очакваме размера на главниците по дълга да бъде 6 940 000 лв.”, каза зам.- кметът Каратова.

Обществено обсъждане на Бюджет 2019
Влади Владимиров
 

Средствата от ЕС, Община Кюстендил изпълнява проекти за 8 585 200 лв., като за 2019 година размера на средствата, които трябва да се разплатят са 1 165 200 лв. “Общият размер на бюджетите на проектите, които изпълняваме в момента или са в процес на оценка или предстои подписване на договор са 27 467 300 лв.”, допълни Надя Каратова.
 
Прогнозите са от Данък МПС в бюджета да постъпят 2 950 000 лв., което с 18% повече от 2018 година, при планирана събираемост от 80%. 1 млн. лв. се очакват от данък недвижими имоти, ри събираемост- 78%. Приходите от Данък за придобито имущество са заложени на 400 000 лв., както през 2018 г.
 
“За туристическия данък предвиждаме 5 000 лв. повече, защото се появява трайна тенденция за това през последните години, да събираме повече от планираното. Предстои Консултативния съвет по туризъм да разпредели тези общо 30 000 лв.

От Патентен данък залагаме, както през миналата година 200 000 лв., от тях от данък от таксиметрова дейност 75 000 лв.”, заяви зам.- кметът по финансите Надя Каратова.
Дарик- Кюстендил