Започна раздаването на бюлетини в Хасково и селата

Изборни книжа, Хасково
Изборни книжа, Хасково / Община Хасково
153 СИК получават изборни книжа и материали днес от Община Хасково. Администрацията е осигурила 38 автомобила, с които ще се придвижат членовете на комисиите с пакетите с  документи до помещението на секционната избирателна комисия.

В общината са получени  91 000 бюлетини. От тях на секционните комисии ще бъдат раздадени 89 200. Останалите са резерв, който ще бъде предоставен при необходимост, уточняват от администрацията.

Изборни книжа, Хасково
Община Хасково

Първи изборните си книжа получиха членовете на 119 СИК, село Узунджово. При предаването на изборните книжа присъстват двама членове на РИК- Димитър Велев и Венцеслава Запрянова.

В 43 СИК в община Хасково ще има машинно гласуване. Машините са в сградата на общината и ще бъдат монтирани в секциите от представител на фирмата-доставчик.   

За секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването е определена №  79 (Клуб на инвалидите), с адрес: бул.”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението. 

Заявките от нуждаещи се да използват специализиран транспорт до секцията в деня на изборите ще се приемат от дежурни на тел: 038/590 164 и 0886/500 771

Изборни книжа, Хасково
Община Хасково

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Тя може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването.

14 души с увреждания в община Хасково са заявили, че ще гласуват в подвижната избирателна кутия.