/ Министерство на отбраната
Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев наблюдава етап от полевото лагерно обучение на военнослужещи от 4-ти артилерийски полк на учебен полигон „Корен”. В групата са включени и офицери от Дирекция „Операции и подготовка” от Щаба на отбраната, съобщиха от Мимистерство на отбраната.

Министерство на отбраната

Разузнавателен модул от секция „Безпилотни летателни системи” от Съвместното командване на специалните операции демонстрира пред гостите възможностите на безпилотно летателно средство (БЛС) - Аеросонда, която е разработена за извършване на въздушно разузнаване, наблюдение, добиване на информация по наземни и движещи се цели.

Най-голям интерес за вакантни войнишки длъжности има към Военноморските сили

Системата може да се използва и като средство за водене на разузнаване на целите на артилерията
. „Това е иновативна система, въведена съвсем наскоро в Българската армия, която успешно може да се използва за изпълнение на съвместни задачи с видовете въоръжени сили, в това число и артилерията”, отбеляза генерал-лейтенант Илиев.

Министерство на отбраната

В системата за управление на огъня бяха развърнати елементите на управлението на артилерийската група - Тактически оперативен център (ТОЦ) на 4-ти артилерийски полк, командни пунктове и тактически оперативни центрове на оръдейния и реактивния дивизион, пунктове за управление на огъня на батареите, както и артилерийските предни наблюдателни групи.

Министерство на отбраната

Като елемент от бойния ред в системата на стрелбата и управлението на огъня на артилерийската група бяха развърнати и артилерийските предни наблюдателни групи на дивизионите, както и наблюдателната група на полка.