/ община Димитровград
17 пана с видни просветители и с кирилицата по повод предстоящия Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май, са разположени върху колоните по централната алея на бул. "България" в Димитровград.

пана
община Димитровград


Инициативата е част от продължаващия проект „Будители по булеварда“.

пана
община Димитровград


Пана с ликовете на Константин Преславски, Черноризец Храбър, Симеон Велики, свети Цар Борис Покръстител, Васил Априлов, Добри Чинтулов, Петър Берон, Добри Войников, Софроний Врачански, Иван Вазов, Христо Ботев, Г.С.Раковски, Паисий Хилендарски и Неофит Рилски напомнят за просветителското им дело.

пана
община Димитровград


Значимо място в проекта е отделено на създателите на нашата писменост, светите братя Кирил и Методий и на кирилицата с откъс от "Върви народе възродени".

пана
община Димитровград


Сред цитатите са и думите на един от най-видните български публицисти и поети Петко Рачов Славейков "Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си".
 
община Димитровград