В класна стая „Земно кълбо“ учиха деца от Хасково
В класна стая „Земно кълбо“ учиха деца от Хасково / netinfo

В интерактивната класна стая „Земно кълбо“ деца от пет населени места в страната, сред които и Хасково, бяха запознати с изключителното значение на дъбовите гори за околната среда.  Те научиха колко важна е тяхната ролята в природата и колко необходимо е тяхното опазване не само заради ползите за човека, но и заради оцеляването на техните обитатели. Подвижната класна стая досега е посетила Хасково, Плевен, Враца, София и Пловдив. Инициативата е по проект „Кампания за дъба.

Подвижната класна стая „Земно кълбо“  е интерактивен модел на Земята с диаметър 6,5 м. В нея  над 120 ученици имаха възможността да разгледат и научат  повече за устройството на планетата, естествените науки, географията и екологията.  Проверка на наученото участниците имаха възможност да направят включвайки се в специално разработена  он-лайн игра с въпроси и отговори.

 

По проект „Кампания за дъба “ са обучени още 10 доброволци, които вече могат  да идентифицират дъбовите дървета и тяхното екологично състояние, да определят географските им координати, както и нуждата им от защита или мерки за възстановяване. Над 101 дъбови дървета са идентифицирани от доброволците в  района на Черноморското крайбрежие. Събраните от тях данни ще бъдат вписани в регистъра на Вековните дървета на Изпълнителната агенция по околна среда. В него от 1948 година до днес са включени над 2 147 дървета, които са защитени по Закона за биологичното разнообразие.