Димитровград, специализиран автомобил за смарт медицина
Димитровград, специализиран автомобил за смарт медицина / Община Димитровград

Със специализиран автомобил за отдалечена медицинска диагностика разполага вече Димитровград. Оборудването е осигурено по проект  Smart_Med, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V ‐ A Гърция – България 2014-2020 г., припомнят от общината.  

Започна инсталирането както на апаратурата, така и на сървърите и софтуера за нейната работа. Работната станция за отдалечена диагностика е в специално оборудван автомобил, снабден с рампа за трудноподвижни пациенти.
 

Димитровград, специализиран автомобил за смарт медицина
Община Димитровград


Специализираната медицинска апаратура включва:  телемедицински стетоскоп, монитор за витални показатели,  12-канален PC-базиран ЕКГ апарат, ултразвукова коремна сонда с USB, отоскоп, модерен рентгенов апарат, система за видеоконферентни разговори, компютърни и сървърни конфигурации и др. 

Димитровград първи със смарт медицина  

В момента тече процедура по избор на медицински екипи, които ще ползват специализирания автомобил за отдалечена диагностика. Периодично с него ще бъдат посещавани населените места в община Димитровград, където на място ще се правят медицински прегледи с опция за провеждане на консултации със специалисти от различни болници в страната в реално време, информират от общината в Димитровград.