Гърбавия мост, Харманли
Гърбавия мост, Харманли / Община Харманли
Договор за проекта „Консервация и реставрация на „Сводест мост“ над река Олудере – недвижима културна ценност“ на стойност близо 750 000 лева подписа кметът на Община Харманли Мария Киркова. Проектът се реализира чрез Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020, в сътрудничество между Община Харманли и „Асоциация за популяризиране на Одрин и туризма в Одрин”.
 
Проектът предвижда възстановяване на пешеходната зона чрез заздравяване на автентичната структура на съоръжението, мероприятия по спиране на разрушителните процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите неподходящо поставените циментови фуги. Особено внимание ще се обърне в пренаправата на настилката на моста, която няма да позволява проникването на вода в структурата му. Ще бъде премахната прораслата растителност, цялостната му структура ще бъде почистена, камъните укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал, обясняват от общинската администрация.
 
Сводестият мост е изграден още през 1585 година, “Гърбавия мост” е много повече от символ на града. Той е единственият изцяло запазен мемориал от обособяването на Харманли, като селище. Смята се, че е изграден от големия архитект на Османската империя Мимар Синан и съчетава в себе си най-добрите градоустройствени, инженерни и художествени достижения на времето си и безспорно се смята за един от най-изящните средновековни мостове в България. С близостта си по стил и начин на градеж на мостовете на Мимар Синан, признати за национално и световно културно наследство в няколко страни, ценността на „Сводестия мост“ може да бъде разглеждана не само като културен обект с „местно значение“, но с национално и наднационално такова и затова реализацията на проекта е от особена важност, коментират от общината в Харманли.