/ iStock/Getty Images
С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за участък „Вулкан“ от находище „Юрт дере“, разположено на територията на област Хасково. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - „Вулкан цимент“ АД, промяна.

От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси и ресурси в находището.

Концесионният договор за находище „Юрт дере“ е сключен през 2000 г. От него се добиват строителни материали - варовици.

Министерският съвет измени също начина на формиране на концесионното плащане за находище „Юрт дере“ и го приведе в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.