годишен отчет на РС Хасково
годишен отчет на РС Хасково / Дарик радио, Хасково
годишен отчет на РС Хасково
100464
годишен отчет на РС Хасково
  • годишен отчет на РС Хасково
„Полагаме максимум усилия за повишаване публичния образ на съда”, каза председателят на Районен съд Хасково Пламен Георгиев пред журналисти. Днес магистратите изнесоха резултатите от свършената работа през 2018 г.

Предстои да бъдат приети годишните резултати и в останалите районни съдилища.

От годишния анализ на Районен съд Хасково става ясно, че оправдателните присъди са едва 4. През 2017 г е била само една, посочи Пламен Георгиев. Иначе миналата година в Районен съд – Хасково са постъпили общо 4 828 броя дела, което е повече от делата през 2017 г.

От Дарик радио имахме само един въпрос - Колко са делата завършили със споразумения през 2018 г., и колко са били през 2017 г. Това са онези дела, в които прокуратура и защита се споразумяват, а съда само одобрява или не.

Отговорът може да чуете в звуковия файл