Община Димитровград с 32-метров трикольор
Община Димитровград с 32-метров трикольор / Дарик радио-Хасково
Стартира приемът на документи по общинската програма "Димитровград на младите" и ще продължи до 31 октомври, съобщават от общината. Програмата предоставя възможност на млади хора да представят свои проекти, като получат възможност за финансирането им. Общият бюджет на програмата за 2018 г. е 10 000 лева, като финансирането на един проект не може да надхвърля 1 500 лева. Организацията, която кандидатства, трябва да осигури не по-малко от 10% от общата стойност на проекта.

Допустими са разходи за: инициативи и кампании; за материали, ДМА, реклама, публикации, визуализация; награди за конкурси и състезания; а провеждане на дискусии, дебати и кръгли маси. Недопустими са за хонорари и заплати; за транспортни разходи и банкови такси. Допустимите кандидати са училища, детски и младежки центрове и организации, Градска библиотека „П. Пенев“ и младежки неправителствени организации, като може да се представят до два проекта. Оценяването им е на два етапа, а с авторите на одобрените се сключва споразумение за финансиране, като общината осигурява средствата в едноседмичен срок след старта на проекта.

Това е втората сесия по програмата, след като първата бе през месец април. Необходимите документи са Формуляр за кандидатстване, Бюджет на проекта и Карта за оценяване, които са публикувани на сайта на община Димитровград.

Програмата стартира през 2013 г., като в първата сесия бяха одобрени 4 ученически проекта на обща стойност 3057 лв.