По 24 докладни заседават съветниците на Димитровград
По 24 докладни заседават съветниците на Димитровград / DarikNews, Архив
Общинският съвет в Димитровград провежда днес редовно заседание. 32 са докладните, включени от председателския съвет в проекта за дневен ред. Отчет за общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 г. внася кметът Иво Димов. Той предлага също промени в правилника за работа на общинското предприятие „Благоустрояване“ и в числеността на персонала му. Иво Димов е вносител и на годишен доклад за изпълнение на концесионните договори.

Основното училище в кв. Черноконево „Св. Св. Кирил и Методий“ да бъде преобразувано в обединено предлага още димитровградският кмет. С аргумента, че така възпитаниците му ще имат възможност да завършват първи гимназиален етап на средното образование с придобиване на квалификация в 10 клас. В училището в Черноконево сега се обучават 177 ученици в 9 паралелки от 1 до 8 клас.

Днес димитровградските съветници трябва да приемат Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и годишен план за развитие на социалните услуги в общината през 2018 г. Кандидатстване с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж предлага още кметът на Димитровград.

Финансово подпомагане на ФК „Извор АМ”, с. Горски извор, финансиране на двойка, одобрена за процедури и дейности по асистирана репродукция от общинския фонд „Ин витро“ и отпускане на 3 целеви еднократни финансови помощи по местната наредба за социално подпомагане на нуждаещи се са останалите акценти от днешната сесия.