/ iStock/Getty Images
Разпределението на безработните лица по признака "възраст" в област Хасково се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Останалите без трудови ангажименти хора над 50 години съставляват 42,2 процента от общия брой регистрирани на борсата, съобщиха от Агенцията по заетостта в отчет за пазара на труда през септември т. г. В абсолютно число става дума за 2280 души.

Ниската степен на образование и квалификация също предопределят равнището на безработица по този признак. Безработните с основно и по-ниско образование са 2 562 души или 47,7 процента. По професионална структура 56,7 процента от регистрираните безработни са без специалност и професия, или 3 051 души.

През месеца новорегистрираните на борсата са 782, като най-големият дял на загубилите работата е в сектор "услуги" - 40,7 процента. В същото време 513 безработни са намерили нов ангажимент. Равнището на безработица в региона през септември е 5,2 процента при 4,7 процента за страната, сочат още данните.
БТА