/ iStock/Getty Images
През август в област Хасково на работа са постъпили 691 безработни. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 577 души, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. 176 от постъпилите на работа са с работническа специалност, 208 са от групата на специалистите и 307 са безработни без квалификация. Новорегистрираните без поминък пък са 829, като най-много са били освободените от сектор "Услуги" - 38,1 процента.

В бюрата по труда в областта са били заявени общо 371 свободни работни места. Равнището на безработицата през изминалия месец е било 8,2 процента, при 7,5 процента за страната. Спрямо август 2019 г. равнището на безработицата се е увеличило с 2,3 процента, уточняват от службата.

Към 31 август 2020 г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в област Хасково е 8590, като спрямо предходния месец намалява с 379, а в сравнение с август 2019 г. е с 2445 повече. Най-високо е нивото на безработицата в община Маджарово - 21,3 на сто, а най-ниско в Хасково - 6,2 на сто, сочат данните на службата.