По-нисък патент за 2016 г. приемат съветниците в Димитровград?
По-нисък патент за 2016 г. приемат съветниците в Димитровград? / Дарик радио-Хасково, Архив

Между 20 и 40-процентно намаление на патентния данък в Димитровград предлага кметът Иво Димов. Предложението ще бъде разгледано на днешното заседание на местния парламент. 40 са докладните в проекта за дневен ред, подреден от Председателския съвет и публикуван в официалния сайт на общината. Сред акцентите са също определянето на таксата за битови отпадъци и приемането на план-сметката за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г. Проектът не предвижда увеличение в размера на таксата.

Предстои съветниците днес да актуализират Програма „Димитровград на младите”, да изберат Обществен съвет по социално подпомагане и определят средства за общинския фонд „Ин витро”. В дневния ред са включени още предложение за развитие на читалищната дейност в общината през 2016 г., докладни за кандидатстване на общината по различни финансиращи програми, социални помощи за хора в неравностойно положение по местната наредба, промени в наредби и разпореждане с общинска собственост.