/ / iStock/Getty Images
Отпадат таксите за ученическите общежития в Хасково. Това решиха на свое заседание днес местните общински съветници. Досега тя беше 25 лева месечно.

Според текста на внесената от кмета Станислав Дечев докладна, броят на учениците от други населени места намалява. През 2019 г. те са 567, докато за миналата година са паднали на 486.

Всички ученици в Хасковско се завръщат в клас

Това води до негативи както в образователната система в Хасково, така има и неблагоприятни последици за местната икономика. С отпадането на таксата за общежитие се цели да се запази интересът към обучението в областния център.

С друга приета докладна пък се облекчават родителите на деца в задължителното предучилищно образование. От 1 януари до 31 март местната хазна ще поеме изцяло таксата за храна.

Това ще важи и за участниците в целевата група по проекта "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на образовтелното министерство.
БТА