/ pixabay.com
Центърът е за 15 души с ментални проблеми
В Димитровград откриха "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция", съобщиха от Общината. Общата стойност на проекта е 554 856 лв.

Започна разнасянето на топъл обяд на нуждаещи се в община Димитровград

Парите са от европейско финансиране, осигурени по Приоритетна ос "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

"Вече имаме слънчеви и просторни помещения, отговарящи на съвременните изисквания за удобство, където възрастните хора с деменция ще се чувстват комфортно да живеят тук", каза при откриването на сградата кметът Иво Димов. Той обясни, че оборудването и обзавеждането на Центъра ще стане със средства от бюджета на общината за тази година.

Три от одобрените проекти от фонд "Обединени срещу COVID-19" са в община Димитровград

Центърът е за 15 души с ментални проблеми.
Кметът Иво Димов информира още, че предстои в средата на юни да бъде внесено проектното предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси, за изграждането на Център за временно настаняване за бездомни лица, който ще бъде единственият такъв в Хасковска област.