/ iStock/Getty Images
Община Хасково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

В три хасковски села гласуват предложения за облагородяване

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон


Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подава в сградата на Община Хасково в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, на телефони 038/ 603-396, 038/ 603-446, 038/ 603-461, 038/ 603-458, 038/ 603-395; или на мейл: delovodstvo@haskovo.bg