Димитровград, Тържествена сесия
Димитровград, Тържествена сесия / Дарик радио, Хасково
Общинските съветници в Димитровград заседават днес, на Велики Четвъртък. 30 докладни записки включва проектът за дневен ред. Сред по-важните са годишният отчет на бюджета за 2018 година, отчетите на МБАЛ „Св. Екатерина”  и „Медицински център”, както и приемане на 3-годишна бюджетна прогноза на Община Димитровград за периода 2020-2022 г.
 

Форум за социалните услуги събра експерти от цялата страна в Димитровград

Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 година и приемане на нова Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Димитровград предлага кметът Иво Димов. От групата на „Да за Димитровград”  предлагат Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от общината и издаване на общински информационен вестник.
 

Връчиха наградите за просвета и култура в Димитровград (СНИМКИ)

Отпускане на временен безлихвен заем на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” и присъждане на Специалната награда „Учител на годината” за 2019 г. са също сред акцентите в дневния ред на днешната димитровградска сесия.