/ Община Хасково
Нов кът за отдих бе открит в село Брягово с водосвет, отслужен от отец Петър. Площадката е обновена с близо 10 хиляди лева по проект, финнасиран от ПУДООС. Поставени са нови пейки, беседка, ограда, посадени са и дървета.

Брягово
Община Хасково

Изграждат детски площадки в Хасково, Динево и Брягово

Кметът на селото Делчо Митев се похвали, че паркът е под денонощно видеонаблюдение и вече са засечени и санкционирани нарушители, които си позволили да допуснат животните си в новите градинки. Гост на откриването бе и кметът на общината Добри Беливанов.

Брягово
Община Хасково

В село Динево също се ремонтира детска площадка за около 10 хиляди лева по проект финансиран от ПУДООС. Миналата година по тази програма бе изградена спортна площадка до стадион „Хасково“ и парк с детска площадка в село Манастир.