Брюксел одобри Плана за действие за устойчива енергия на Димитровград
Брюксел одобри Плана за действие за устойчива енергия на Димитровград / Дарик радио, Хасково, Архив
Договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция и изпълнението на проект на стойност 1 153 019 лв. подписва днес в МРРБ димитровградският кмет Иво Димов. Общината е водеща по проекта с партньор турската община Узункьопрю. Превенция на горски пожари, наводнения, атмосферното замърсяване и др. са сред основните му цели.

По проекта в община Димитровград ще бъде изградена и оборудвана с най-съвременни технологии Автоматична наблюдателна станция за разпознаване на горски пожари. Това е високо-технологичен наблюдателен комплекс, разположен върху метални конструкции, който включва функционално свързани електронни съоръжения и компоненти, обединени в единна система за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване за неблагоприятни рискови събития, които могат да застрашат целевите територии и видове, обясняват от общината.

Наблюдаемата зона на станцията ще е не по-малка от 314 кв. км. Тя ще има възможност за целогодишна работа при всякакви метеорологични условия. Радиусът на действие на всяка наблюдателна станция е не по-малко от 10 километра, като на това разстояние различава самостоятелен обект с площ от 3,3 кв. м.

Съоръжението включва локаторна станция, свръхчувствителни термо и видео камери, прецизен въртящ модул, локален сървър, модул за автоматичен и ръчен дистанционно управляем режим на работа, метеорологична станция, сигнално-охранителна система, телекомуникационен модул, система за подпомагане вземането на решение и две работни станции с възможност за разширение на системата до 32 камери, уточняват от община Димитровград.

В турската община Узункьопрю по проекта ще бъде изградена система за ранно известяване за опасности от наводнения.