Кметът на Димитровград, 10 кметове на кметства и администрацията- с по-високи заплати
Кметът на Димитровград, 10 кметове на кметства и администрацията- с по-високи заплати / Darik News, архив

2000 лв. ще е вече заплатата на димитровградския кмет Иво Димов, след като днес съветниците приеха само с един въздържал се 15-процентното увеличение, което Димов предложи. В залата той разясни, че прави това, за да могат да получават по-високи трудови възнаграждения и специалистите от администрацията. С по-високи заплати се сдобиха и кметовете на 10 кметства. 885 лв. ще е основното трудово възнаграждение на кмета на с. Добрич Марин Маринов, по 700 лв. ще е то за кметовете на селата Върбица, Долно Белево, Бодрово, Голямо Асеново, Воден и Здравец, а по 600 лв. за тези в селата Малко Асеново, Длъгнево и Бряст.

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация за кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души минималната месечна заплата може да е 800 лв., а максималната- 2 600 лв.; за кмет на кметство с население от 501 до 2500 души- минимум 300 лв. и максимум 1 400 лв., а за кметство с население до 500 души минималната е 380 лв. при максимална заплата 1 300 лв.

Целта на предложението ми бе уеднаквяване на получаваните брутни трудови възнаграждения на кметовете на кметства при тези критерии за население, като се взема предвид и поредността на кметските мандати, обясни Иво Димов.