Експерти от три области обсъждат детската агресия и насилието над деца
Експерти от три области обсъждат детската агресия и насилието над деца / netinfo

Двудневен регионален семинар по проблемите на детската агресия и насилието над деца ще се проведе в Хасково. Организатор на форума, който се открива днес, е Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В семинара ще участват представители на ангажирани с проблема институции от Хасковска, Старозагорска и Кърджалийска области.