Дневен център за възрастни правят в Свиленград
Дневен център за възрастни правят в Свиленград / Община Свиленград

Дневен център за възрастни хора в Свиленград ще бъде изграден по проект за подкрепа на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград – Узункюпрю, обяви общинската администрация в Свиленград. Център за развитие на жени се предвижда в турската община Узункюпрю. Финансирането е по програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, като общата стойност е 354 142,40 евро. Бюджетът на община Свиленград е 191 984,16 евро, а на община Узункюпрю – 162 158,24 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %, а срокът за изпълнение- 24 месеца.

Общата цел е да се подпомогне устойчивото развитие на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион. Специфичните цели- да се подобри социалният статус на хора в пенсионна възраст, живеещи в Свиленград, и да им се предостави по-добър достъп до различни социални удобства и услуги, обявиха на пресконференция от общината в присъствието на представители на пенсионерски клубове, директорът „Социално подпомагане” в Свиленград Росица Христова, експерти от партньорската община Узункюпрю.

Основната дейност по проекта е  преустройване на сградата на бившето кино „Форум” в Дневен център за възрастни хора. Предоставянето на социалната услуга не е част от дейностите по проекта, но след приключването на ремонтните работи общината ще кандидатства тя да стане делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет. Потребителите на центъра ще могат да ползват различни медицински, рехабилитационни и правни услуги, да осъществяват социални контакти чрез организиране на беседи и трудотерапия. Ще им бъде осигурен транспорт и топъл обяд. В центъра ще има организиран кът за четене, телевизор, лятна градина. Ползвателите ще заплащат законово регламентирана такса. Предвижда се капацитетът на дневния център да бъде до 20 души.

Част от проекта е и провеждането на две екскурзии. Едната е за целевите групи от община Свиленград до град Енес, а другата - за целевите групи на община Узункюпрю до град Созопол. Ще бъдат организирани дискусионна кръгла маса на тема „Мерки за подпомагане на социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион” и изложба с творби на жени от Узункюпрю в Свиленград.