Димитровградските съветници на поправителен за шефския пост в МБАЛ Св. Екатерина
Димитровградските съветници на поправителен за шефския пост в МБАЛ Св. Екатерина / DarikNews, архив

Управлението и бъдещето на димитровградската болница се очаква отново да бъде акцент в дебатите на местния парламент. Редовното му заседание днес включва още 23 точки. Кметът Иво Димов върна за ново обсъждане решението, с което съветниците не приеха резултатите от проведения конкурс за управител на МБАЛ „Св. Екатерина”. Да бъде насрочен нов предлага сега в записка председателят Стефан Димитров. В проекта за решение той залага също изработването на стратегия за развитие на здравното заведение, като за целта кметът бъде упълномощен да наеме консултанти. Общината да отпусне временен безлихвен заем на МБАЛ „Св. Екатерина” в размер на 500 000 лв., за да изплати дълга си от 630 000 лв. към местна строителна фирма, предлага кметът. За ремонт от 2007 г. на стойност 50 000 лв. с решение на арбитражния съд болницата дължи вече близо 700 000 лв., но със споразумение собственикът на фирмата се отказа да търси лихвите за 2013 г. Ако решението днес бъде прието, той ще получава дължимото на вноски, а общината ще дава парите на болницата, след като от там представят платежно нареждане, че е направен превод към въпросната фирма.

В дневния ред фигурират също кандидатстването на община Димитровград за кредити от фонда за органите на местно самоуправление - ФЛАГ за изпълнение на два проекта- „Димитровград за достъп” и за изграждане на център за настаняване от семеен тип за деца в риск, предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария" и предложението на кмета Иво Димов за прекратяване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за проект: "Възстановяване и опазване на крайречните гори - местообитания от европейско консервационно значение на територията на Община Димитровград".

 

Определяне на наемни цени за имоти, общинска собственост - земеделски земи,продажба на недвижими имоти, предоставяне на такива за настаняване на пчелни семейства, предоставяне на концесия на общински обекти - язовири и водоеми, фигурират също в дневния ред. Даване на предварително съгласие за проектиране на трасе за междусистемна газопроводна връзка между Гърция и България през общински имоти и кандидатстване с проект за енергийна ефективност по националната схема за зелени инвестиции, както и предложение за обновяване и ремонт на съоръженията край Извора на нимфите и Афродита също са включени в дневния ред. Промяна в наредбата за местните такси и цени на услуги, предстоящото утре Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД, Димитровград ще коментират също димитровградските съветници днес.