млечна кухня
млечна кухня / Dariknews.bg
Детска градина № 15 е получила удостоверение за регистрация от ОД БАБХ за „Разливна за млечна кухня“, информират от Община Хасково.
Майките ще могат да получават храната за децата си от сграда „Ясла“ (горната сграда на градината)  от 30 юли- понеделник. Тези, които имат закупени купони от 16 ДГ, могат да получат храна също от ДГ № 15, уточняват от общината.

Работното време на кухнята е от 11 до 13 часа.

Удостоверението за регистрация на пункта е с дата 20.07.2018 година. Според него помещението отговаря на изискванията на Регламент 852/2004г, Закона на храните и на Наредба №1 за хигиена на храните от 2016 година.

Община Хасково получи отговор от зам.-министър Деница Николова, ръководител на  УС на ОП „Региони в растеж“, в който се казва, че е възможно помещение в детската градина да се използва за Млечна кухня, само ако средствата за ремонта на това помещение бъдат поети от общината. Вече до УС е изпратена сметката за ремонта на тази част от сградата. Средствата в размер на 2 165 лв. ще бъдат приспаднати от окончателното изплащане на сумата за ремонта от програмата, като те включват демонтажни работи, вътрешно-строителни, част от водопроводна, електро и отоплителна инсталация в помещението с големина от 8 квадрата, обясняват още от общината.