/ Община Хасково
88 сгради в Хасково са санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщават от общината.  Това са блокове, за които има издадени разрешителни за ползване.

1669 сгради са обновени по програмата за енергийна ефективност

Разрешителните са 86, защото има два случая с по две сдружения на собствениците, които притежават жилища в две залепени една до друга сгради. В тези случаи  двата са обединени в една позиция в обществената поръчка, обясняват от администрацията.

В общия брой санирани сгради са включени и приравнените към националната програма проекти, като пример за такава сграда е малък блок на улица „Асен Златаров".

Община Хасково

В други 12 сгради започват работи по обновяването. Проведена е обществена поръчка, обособена в 10 позиции. За 8 от тях са сключени договори с фирмите-изпълнители. До седмица ще бъдат подписани и другите два договора.

Очаква се дотогава спечелилите обществената поръчка фирми да представят необходимите документи, уточняват от хасковската община.

Саниране предстои за:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б“
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес  гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ №32, вх. А, Б и Сграда с административен адрес  гр. Хасково, ул. „Ком“ №2, вх. Б, В, Г“
Обособена позиция №3 “Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „България“ №18/А,Б/ и „България“ №20/А,Б/ “
Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация“ №3“
Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Първи май“ №16, вх. А, Б, В, Г, Д“
Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Мадара“ №26-34,вх.А и Б“-
Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №28-38, вх. А и Б и Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №5-9, вх. В“
Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 6-12, А,Б и ул. „Стара планина“ №16, В ,Г“
Обособена позиция №9 Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Мадара“ №21-25, вх. А, Б, В“
Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Сливница“ №24-30, вх. А, Б, В,Г“
 

Община Хасково

След завършването на поредните 12 сгради в Хасково ще има общо 100 сгради, обновени по НПЕЕМЖС, пресмятат от администрацията.