Санирана жилищна сграда в Добрич
Санирана жилищна сграда в Добрич / Снимка: Дарик Добрич
Общо 1669 многофамилни жилищни сгради вече са обновени по Националната програма за енергийна ефективност от нейното начало до края на март тази година. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
 
Общо 2022 сгради в цялата страна имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие (ББР).

Община Мездра ще вземе заем за разплащането на санирането на жилищни сгради
 
В момента се извършват строително-монтажни дейности по 138 сгради. 91 са на етап техническо обследване, за седем е обявена обществена поръчка за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, а още 100 са с обявена обществена поръчка за строително-монтажни дейности. По 17 сгради няма започнати дейности.

В общините Бургас, Благоевград и Пазарджик са обновени и са с въведени мерки за енергийна ефективност всички жилищни блокове със сключени договори за целево финансиране. В Бургас завършените сгради са 205, в Благоевград - 143, в Пазарджик - 41.

Посочиха Пловдив за пример за инвестиционен климат и успешни проекти
 
Сред останалите общини, където има сключени договори за целево финансиране с ББР по програмата, с най-много въведени в експлоатация блокове са Хасково - 82, Стара Загора - 72, София - 55, Пловдив - 50, и Перник - 40.
 
В община Хасково от 110-те сгради с договори за финансиране с ББР по шест се работи, 10 са на етап техническо обследване, а за 12 сгради е обявена обществена поръчка за строително-монтажни работи. В процес на обновителни дейности са последните три сгради с договори в община Стара Загора, както и последната сграда в община Перник.

Приключи проектът за саниране на 9 блока в Добрич, 154 семейства живеят в обновени сгради
 
В София 166 сгради имат договори с ББР за целево финансиране, като от тях се работи по 42; 32 са с обявена обществена поръчка за строително-монтажни работи, а 30 са в техническо обследване. Реновират се 13 сгради в Пловдив от общо 73 с договори за целево финансиране с ББР. Четири жилищни сгради в общината са на етап техническо обследване, а за пет има обществена поръчка за строителни дейности. По една сграда не са започнати дейности, в това число - и обследвания.
 
Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в други общини в страната може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
БТА