/ Община Мездра
На извънредно заседание Общинският съвет в Мездра взе положително решение по докладната на кмета инж. Генади Събков за вземането на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - „ФЛАГ“ ЕАД. Кредитът е за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“.

Ремонтират читалищата в четири села в Мездренско

Средствата, в размер на 357 126 лв,.ще бъдат използвани за разплащането на извършени строително-ремонтни дейности по саниране на 18 многофамилни сгради. На жилищните сгради са извършени дейности по саниране и повишаване качеството на живот на 85 домакинства.

Сградите са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, а средствата от заема ще бъдат върнати във фонд "ФЛАГ", когато разходите по проекта бъдат верифицирани и разплатени. Проектът трябва да приключи на 25 април тази година.