пари
пари / Дарик Бургас
Разпределиха парите за читалищна дейност в Община Мездра за 2019 г. На фона на труден за изпълнение бюджет инж. Събков поясни, че със собствени сили и средства ще се продължат ремонтите на читалищата. През 2018 година бяха ремонтирани покривите на културните сгради в селата Дърманци,  Люти брод и Руска Бела и се отделиха 20 000 лв. за подмяна на дограма и вътрешен ремонт на читалището в с. Зверино.

В читалищата, развиващи активна творческа дейност ще продължи да работи финансиран от Общината корепетитор, а с целеви средства ще се изплащат обезщетенията за пенсиониращите се читалищни дейци. Общината ще продължи да оказва помощ при разработването и реализирането на проекти предимно за ремонт на сградния фонд.

Общо 360 620 лева са заложени за читалищна дейност в Бюджет 2019. Тази година Община Мездра получи допълнително две условни бройки от Министерството на културата. Средства за една субсидирана бройка ще получат просветните институции в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Кремена, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зли дол, Игнатица, Лик, Лютиброд, Люти дол, Моравица, Царевец и Крапец. С 1,5 субсидирани бройки ще разполагат читалищата в селищата  Оселна, Руска Бела и Типченица. С 2 субсидирани бройки ще бъдат читалищата в с. Зверино и с. Ребърково. За читалището в град Мездра традиционно ще бъдат осигурени средства за 13,5 условни бройки.

Нараства делът на средствата, които читалищата получават на база проведените атестации на дейността. Това е сигурен начин за стимулиране на активността. За 2019 г. стойността на една точка е 64,96 лв. Най-много точки в атестационната карта – 45, е получило читалището в Мездра, а с най-малко точки е читалището в Люти дол – 12.  Най-много средства за обезпечаване на дейността получава мездренското читалище „Просвета-1925“ 117 673 лв., а най-малко това в Люти дол – 9 280 лв.