/ Община Свиленград
Общо 69 260 кг са разделно събраните отпадъци през последната една година от 1000 домакинства в Свиленград. Това е в резултат на проекта за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки директно от домовете на хората.

2,7 млн. лв. за компостираща инсталация получава с проект Свиленград

Методът „от врата до врата“ улеснява жителите на града да разделят сухите отпадъци още на мястото на тяхното генериране. Свиленград е сред първите общини в България, където се прилага този иновативен метод. Така битовите отпадъци, извозвани от общината до регионалното депо в Харманли, намаляха с над 69 тона.