Свиленград, договор по проект за компостираща инсталация
Свиленград, договор по проект за компостираща инсталация / Община Свиленград
Финансиране за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци получи община Свиленград по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Заместник-кметът Мария Костадинова и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договора на официална церемония в министерството.

Свиленград, договор по проект за компостираща инсталация
Община Свиленград

Проектът на община Свиленград е за съоръжение с капацитет 3 000 тона годишно. Инсталацията за отпадъци ще обслужва 22 500 жители. Стойността на проекта е близо 3,6 млн. лева. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 осигурява близо 2,7 млн. лева. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.

Изпълнението на проекта гарантира предоставянето на нов тип услуга за управление на отпадъците и подобряване качеството на околната среда за жителите на общината чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии, коментират от общината в Свиленград.