Димитровград, станции за мониторинг на водата
Димитровград, станции за мониторинг на водата / Община Димитровград

Иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони прилага вече Димитровград, съобщават от общината. Оборудването е по проект "AQUA-LITY”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България“. То е инсталирано на 5 точки в общината и цели мониторинг за качеството на питейната вода.

Димитровград, станции за мониторинг на водата
Община Димитровград

Станциите са разположени на магистрални водопроводи в кв. Габера, кв. Славянски, кв. Марийно, кв. Черноконево и на обект на ВиК до моста на р. Марица. Измервателните станции включват: модул за измерване на pH, модул за измерване на ORP (окислително редукционен потенциал), модул за измерване на температура, модул за измерване на дебит, модул за измерване на налягане, модул за измерване на свободен (остатъчен) хлор, модул за контрол на потока на водата през измервателната клетка.
 

Димитровград, станции за мониторинг на водата
Община Димитровград

Апаратурата е с вграден web сървър за базова визуализация. Всички данни се предават чрез интернет и се визуализират в реално време на съответните компютри в центровете за наблюдение, информират от димитровградската администрация.