/ Областна администрация, Хасково
Областният съвет по условия на труд на област Хасково заседава днес. Той бе председателстван от заместник областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Представен бе отчет на дирекция „Инспекция по труда“- Хасково за 2017 година.

Според данните на ТП на НОИ, общият брой на допуснатите злополуки през 2017 г. е 51, от които 50 на територията на област Хасково, а една с осигурител от друга област.
 

Областна администрация, Хасково
Областна администрация, Хасково


Статистиката показва, че злополуките с летален изход са 16. От тях 4 са в следствие на травматични увреждания, а 10-нетравманични, т.е. получени по време на работа инфаркти, инсулти и др. Регистрирани са също една злополука в следствие на ПТП и едно самоубийство. С инвалидност е завършила само една злополука. 

От общия брой злополуки – 51, признати за трудови са 31, по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място са 4, не приети за трудови са 9 и такива, които чакат произнасяне от ТЕЛК, са 7. Най-голям е броят на злополуките в строителството – 8 и транспорта – 5. В резултат на злополуките през 2017г. са загубени 3029 календарни дни.

Хасково, Областна комисия по условия на труд
Областна администрация, Хасково


В сравнение с 2016 г., броят на трудовите злополуки с летален изход се е увеличил драстично- от два на 16, поради нарастване броя на инцидентите от нетравматичен характер, които са 10.

След като приеха доклада на „Инспекцията по труда“, членовете на съвета спазиха традицията и поднесоха цветя пред паметната плоча, посветена на загиналите при изпълнение на служебните си задължения. Утре, 28 април, е Световния ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на загиналите при трудови злополуки.