/ Община Габрово
Община Габрово изгражда кът за отдих в село Орловци, който ще отговори на конкретните нужди от специално място за общуване, игра и отдих на хората селото.

Нови физкултурни салони за две габровски училища

Стартирането на дейностите по облагородяване на терена в Орловци, отреден за детска площадка, започна след разговор на експерти от Община Габрово с местните хора за разполагането на новите съоръжения.

Преобразяването на терена се извършва след допълнително уширяване на пространството и ще бъде съобразено както с нормативните изисквания, така и с потребностите на жителите на селото за организиране на мястото, желанието на които е да се запази настоящото пространство за игра на футбол.

Започна подмяна на изкуствената трева на игрището в СК „Христо Ботев“ (СНИМКИ)

Новият кът за отдих предвижда монтиране на детски съоръжения, разполагане на комбинирани пейки с маса, петоъгълна беседка. Изграждането на новия кът за отдих в селото е одобрено за финансиране по проект в националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“.

Средствата са осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Одобрените проекти за територия на община Габрово са общо шест, сред които два на Община Габрово и четири на: НУ „Васил Левски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детските градини „Мечо Пух“ и „Явор“.