/ Община Габрово
ОУ „Неофит Рилски“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ са част учебните заведения в страната, които ще имат нови физкултурни салони с инвестиция, осигурена от държавния бюджет, съобщиха от Общината.

Започна подмяна на изкуствената трева на игрището в СК „Христо Ботев“ (СНИМКИ)

През февруари тази година със свое постановление Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. в размер до 25 млн. лева, които са предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища, сред които са и двете габровски.

Училищата, в които ще бъдат изградени и оборудвани физкултурни салони, са включени в списък, одобрен от министъра на образованието и науката. Основните критерии, по които са избрани тези училища са най-вече брой на ученици, които нямат условия за практикуване на часове по физическо възпитание и спорт в училище.

Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър

Под внимание е взето и дали има възможност за изграждане на физкултурен салон на територията на училището. Списъкът е от 50 училища, от които 39 са общински и 11 държавни.

Целта на подкрепата е създаване на съвременна и подходяща база, позволяваща практикуването на широк кръг от спортове, популяризираща физическото възпитание и спорта, насърчаваща личностното развитие и реализацията, подпомагаща дейностите, насочени към понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система и към създаването на навици и умения в подрастващите да спортуват от ранна ученическа възраст.