/ Държавен архив-Габрово
Община Габрово подаде за оценка проектно предложение за основен ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане за създаване на младежки център на територията на бившия Летен театър.

Домът за хора с увреждания в кв. „Маркотея“ е с обновена база (СНИМКИ)

Кандидатстването е по процедурата „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Предвиждат се неформални обучения на младежи между 15 и 29 години, международни инициативи за обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, дейности с родители и деца.

С 1 064 665 лева е обновена първа база на Диагностично-консултативния център в Габрово

За изпълнението трябва да бъдат назначени най-малко 10 служители - управител на центъра, 5 младежки работници, 2 образователни медиатори и други. Планирано е създаване на пространства за работа в пет основни направления - „Младежки хъб“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и благополучие“.

Още три обекта от Инвестиционната програма на Общината са на финален етап (СНИМКИ)

Важно изискване при преустройството на сградата, в случай че проектът бъде одобрен, е да се изгради място за настаняване на 35 души - за гостуващи младежи, групи, състави. Предвиден е отделен терен за тази база, която ще е с топла връзка към основната сграда.

Прогнозната стойност на проекта „Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център в Габрово“ е 3 911 470 лв. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за 3,5 години.

Добра готовност за зимата в Община Габрово

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде отпусната по програмата, е 2 000 000 евро. Подборът е конкурентен. Няма изискване за съфинансиране от кандидатите.

Допустими са областните градове в страната с изключение на общините Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца. Там вече са изградени младежки центрове по програма „Деца и младежи в риск“ през предния програмен период.