Ивелина Петрова
Ивелина Петрова / Зам.-областен управител

15 читалища  от област Габрово участваха  в среща на тема „Моето читалище“, инициирана от зам.-областния управител Ивелина Петрова. Целта бе, чрез представяне на реализирани и предстоящи дейности,  да се очертаят перспективите за развитие на читалищното дело в област Габрово.

Всеки участник в срещата получи писмо, в което се казва:

„Поздравявам Ви за това, че сте едни от будителите на нашето съвремие, съхранявате и развивате традициите, достойно представяте област Габрово на фестивали и конкурси. Читалищната дейност си е едно истинско предизвикателство в наше време, което буди уважение към онези от Вас, които отбелязват стотици години от създаването на тяхното читалище и към онези, които въпреки всички трудности решават да учредят ново! Всичко това ни вдъхва вяра, че интересът към фолклора и традициите е жив.“

В обръщението си към участниците в срещата Петрова подчерта, че Габрово е люлка на образованието и има богато културно-историческо наследство. „Това ни дава основание да развиваме културата, а Вие сте част от нея“, допълни още тя. 

Зам.-областният управител пое ангажимент исканията на читалищните дейци да бъдат представени пред Министерство на културата и да съдейства за организиране на среща с представител на институцията.